Posługę duszpasterską w naszej parafii sprawują następujący salezjanie:
Ks. mgr Paweł BUJAK – proboszcz parafii; wikariusz  dyrektora domu zakonnego;
Ks. mgr Alfred F.Leja – dyrektor domu zakonnego,duszpasterz;
Ks. mgr Jacek Garus – katecheta, opiekun Służby Liturgicznej;
Ks. mgr lic. Jan KULAK – emeryt, były dyrygent parafialnej orkiestry dętej.
Ks. mgr Jan OŻÓG – duszpasterz, spowiednik,