Kancelaria mieści się na plebanii, przy ul. B. Chrobrego 7, tel. (76) 844-41-40. Czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach 10.30 – 12.00 oraz 16.00 – 17.15 z wyjątkiem świąt kościelnych. W sprawach nagłych, jak wezwanie z posługą do chorego w niebezpieczeństwie śmierci lub zgłoszenie pogrzebu, można przybyć lub dzwonić poza godzinami kancelarii.