NIE ISTNIEJE

 

DAR NADZIEI

«Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła» – na ten apel Papieża Jana Pawła II (z 23 X 1978 r.), ks. Franciszek Blachnicki i Ruch Światło – Życie odpowiedzieli powołaniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Została ona uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona 8 VI 1979 r. w Nowym Targu, podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Polski.

DLACZEGO „KRUCJATA”?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk. Dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

METODY

Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest: ewangelizacja, modlitwa i post.

  • Ewangelizacja: głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka;
  • Modlitwa: indywidualna i wspólnotowa;
  • Post: całkowita abstynencja od alkoholu.

Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem („Ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą” – Mt 17,21). Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia „działaczy” w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

NABOŻEŃSTWO W DUCHU KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z uzależnieniami wśród naszych parafian (uzależnieniom od alkoholu, papierosów, narkotyków, pornografii, hazardu, materializmu i in.), w duchu KWC będziemy się modlić przed Najświętszym Sakramentem o życiodajną moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami nałogów. W sposób szczególny zapraszamy członków Grup Trzeźwościowych naszej parafii.

Na ławkach z czasopismami religijnymi wykładane są kartki, na których można wypisać prośby o wyzwolenie z konkretnych uzależnień. Prośby te są odczytywane w czasie nabożeństwa. Kartki z wypisanymi intencjami proszę wrzucać do skarbony znajdującej się przy wejściu głównym do naszej świątyni.

 

(autor: A. Turkiewicz)