"Bóg, który przemienia ludzkie serca i wzywa człowieka do pełne­go zjednoczenia z Nim, obdarza ludzi różnymi talentami i powołuje ich do pełnienia różnych zadań w Kościele. Dlatego św. Piotr zachęca: „Służ­cie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał” (1 P 4,10). To wezwanie ma charakter bardzo osobisty: to mnie Bóg wzywa, mnie posyła do pracy w swojej winnicy; mnie wzywa i posyła, abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach." (Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, 18)

Czym jest Służba liturgiczna?

"Służba liturgiczna" stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii. Ponieważ każdy z nas został obdarzony różnymi talentami, realizacja swego powołania może odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie "służby liturgicznej" jest niezwykle pojemne. Dokumenty regulujące jej status (jak chociażby cytowane wyżej Dyrektorium) wyliczają szereg osób/grup należących do Służby liturgicznej: ministranci i lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, przynoszący dary i zbierający składkę, komentatorzy, członkowie chóru i scholi wraz z organistą oraz kościelny.

Rzeczywistość naszego środowiska.

W naszej parafii działają zasadniczo trzy grupy, które wchodzą w skład Służby liturgicznej: są to ministranci i lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej oraz schola. Ze specyfiką grup można zapoznać się, klikając w podane poniżej linki:

Ministranci i lektorzy

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Schola

 

 

(autor: P. Stefaniszyn)