Opiekunem Wspólnoty od 1 sierpnia 2016 roku jest Ks. Alfred F.Leja sdb